EL SJEKK BOLIG

El sjekk for å sikre mot uønskede hendelser?
Vi kontrollerer ditt elektriske anlegg 

Få tilbud på El sjekk

Vi tilbyr en grundig El sjekk av din bolig. Kontakt oss for et uforpliktende tilbud.

El sjekk kontroll av ditt elektriske anlegg

Loven sier at du selv er ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting fra forsikringsselskapet. Dette kan du unngå ved å bestille en EL-sjekk hos oss.

Ved å bestille El-sjekk gjennom oss er du garantert å få en fagutdannet elektriker som kommer hjem til deg på et avtalt tidspunkt. Elektrikeren går gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din. Alt fra sikringsskapet og ut til hvert enkelt lampepunkt eller stikkontakt. Du får deretter en rapport som viser avvik, og forslag til hvordan utbedre dette.

 

 

Hvor sikkert er ditt hjem?

  • Fungerer komfyrvakt ?
  • Har du gamle ledninger?
  • Løser jordfeilbryter eller sikringer ut?

  • Har du mange skjøteledninger?

  • Er sikringsskap oppdatert?

  • Er alle kontakter og brytere i orden

  • Er vegglamper, utelamper, elbil lader og annet utstyr korrekt montert?

     

Internkontroll i næring og landbruk

Borettslag, sameier, bedrifter og andre organisasjoner har pålagte krav om å følge HMS regelverket, ved bruk av et internkontrollsystem. Internkontrollen er en avtale mellom elektriker i Bergen og kunde. Vi lager en tilstandsrapport etter å ha gjennomgått det elektriske systemet. 

I landbruskbygninger som fjøs og driftsbyginger er det mye støv og fukt. Dette stiller helt spesielle krav til elektriske installasjoner, noe ikke alle aktører er klar over. Ved å ha jevnlig kontroll utført av en sertifisert elektriker, vil man kunne få reduserte driftskostnader, færre tap av dyreliv og verdier. Som din elektriker i Bergen har vi erfaring og kunnskap til å hjelpe deg med rett løsning.

Elektrikeren i Bergen – din elektriker                                                                                                                                    Arbeid i samarbeid med Algrøy Elektro