Elbil Lader

Elbil lader hjemme, i garasjen eller på hytten?
Vi har gode tekniske løsninger

Få tilbud på Elbil lading

Vi tilbyr den beste ladeløsningen for deg

Elbil lader hjemme

Det er anbefalt å bruke fastmontert elbil lader eller hurtigladestasjon. Det overføres mye energi ved elbil lading gjennom ladekabler og kontakter. Dersom du har fast parkering med mulighet for lading, anbefaler vi å installere en dedikert elbil lader. Fastmontert ladeutstyr består av en kontrollboks som er fastmontert, hvor det også er vanlig å ha en fastmontert ladekabel. Dimensjonen til utstyret er laget for høyere kontinuerlige strømstyrer enn vanlige kontakter og skjøteledninger. Vi installerer også elbil lader for borettslag.

Fremtiden er grønn. Har du også vurdert installasjon av solcelle-panel eller smarthus?

 

 

Elbil lader – Hvilken?

Elbiler, hybridbiler og ladestasjoner produseres med det som kalles Type 2 kontakt som er standard. Eldre elbiler har Type 1 kontakt.

Type er betegnelsen som viser hvilke støpsler som er i ladeboksene.

Elbil lader – Vedlikehold

1. Sjekk alltid ladekabel, plugger og kontakter jevnlig. Se etter synlige skader, sprekker og tegn til varmgang. Dersom det er noen skader på utstyret skal det ikke benyttes.

2. Dersom du opplever at støpselet blir unormalt varm under bruk må du sjekke både plugg og kontakt for feil. Vær påpasselig dersom du ser fargeendring på plasten rundt kontakthullet i kontakten eller på selve støpselet. Er noe av dette brunt eller svart, må dette repareres før bruk.

3. Aldri gjør noen endringer på ladesystemet selv. Med dette mener vi alt fra kontakten i veggen til alt innenfor ladeelektronikken / programvaren i bilen.

Lad på en sikker måte

Få elbil lader for hjemmelading installert av en autorisert elektroinstallatør

  • Husk å alltid lese og følge produsentens anvisninger om sikkert bruk
  • For å beskytte mot elektrisk sjokk ved feil, skal alltid ladekabelen kobles til en jordet kontakt.
  • Den originale ladekabelen eller ladekabler med tilsvarende egenskaper og ladestrøm skal brukes.
  • Plugg alltid ladekabelen direkte til el-bilen, ikke bruk skjøteledninger!
  • Heng ladeboksen opp slik at vekta ikke belaster støpsel eller stikkkontakt, dersom du har kontrollenhet integrert i ladekabelen. Dette gjør det lettere å unngå varmegang og skade på plugg og kontakt.
  • Laderen skal monteres slik at den ikke er i veien for trafikk og fotgjengere.
  • Husk å lukk lokket på ladekontakten etter bruk, for å beskytte mot vann, snø og saltsprut.
  • Aldri bruk ladekabler med synlig skade, dette kan være til fare for andre som skal lade fra samme kontakt.

Elektrikeren i Bergen – din elektriker

Arbeid i samarbeid med Algrøy Elektro