Termografi

Termografi for å avdekke elektriske feil?
Vi har mange års ekspertise innen termografering på elektrisk utstyr. 

Få tilbud på Termografering

Vi har mange års erfaring innen termografering på elektrisk utstyr

Avslør feil før de får farlige konsekvenser

Ved hjelp av termografi leser vi av temperatur på en overflate, med et IR-kamera. Det kan også brukes et termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termografi brukes ofte til å undersøke bygninger for å avdekke unødvendig varmetap eller som et verktøy for å oppdage varmegang i elektriske anlegg og sikringsskap. Termografi brukes også på områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer.

Ved å finne feil i det elektriske anlegget før det utvikler seg, forebygger vi både brann og driftsstans. Ved hjelp av termografikamera kan vi lokalisere brannfarlige og dårlige koblinger. Utover dette kontrollerer vi at komponenter ikke overstrider temperaturene de er beregnet for.
Med elektrotermografi vil du få vite hvilke komponenter som eventuelt må byttes ut.

 

Termografi

Termografi – Unngå driftsstans

De fleste branner i det elektriske anlegget forårsakes av feil som utvikler seg over tid. Vi hjelper deg å finne problemene i god tid slik at vi kan løse det i en tidlig fase. Vi utfører en el sjekkDet kan være avgjørende å finne feilene i god tid for å forhindre brann eller strømbrudd med påfølgende driftsstans i bygget. Termografi kan forhindre avvik som må utbedres etter kontroller. 

Vi anbefaler å innføre termografering som en jevnlig del av et kontrollprogram, for å forebygge brann og driftsstans i bygget. Det vil blant annet bidra til å oppdage varmegang i koblinger, avdekke komponentfeil, registrere feilbelastninger og forebygge brann i el-tavle. Bestill termografi idag. Vi setter opp et uforpliktene tilbud, og kan utføre termografi som en del av vårt anbefalte vedlikeholdsprogram.  Som din elektriker i Bergen tilbyr vi skreddersydde løsninger for både private og bedriftskunder.

Elektrikeren i Bergen – din elektriker                                                                                                                                  Arbeid i samarbeid med Algrøy Elektro